AMBULANTNÍ PROVOZ

DOCHÁZKA, ÚHRADA TERAPIÍ

Hiporehabilitace je účinná rehabilitační metoda v případě aktivní a nepřerušené docházky. Obecně je doporučeno zařadit ambulantní terapeutickou jednotku do komplexní léčby 2x týdně po dobu minimálně 3 měsíců. Je proto v zájmu klienta, aby jeho docházka byla pravidelná a dostatečně dlouhodobá. 

Úhrada terapií se provádí za jeden kalendářní měsíc dopředu a to vždy nejpozději první týden daného měsíce. Poplatek je nevratný a jeho výše odpovídá násobku ceny terapeutické jednotky a počtu nabízených terapií v daném měsíci.

Klient hradí za terapeutickou jednotku 250,- Kč, ostatní náklady pokrýváme z dotací a sponzorských darů. Náklady na terapeutickou jednotku činí cca 550,-Kč.

  • Pokud se na terapii dostavíte se zpožděním 10 min a více, terapeutická jednotka může být zrušena
  • Pokud se nemůžete na terapeutickou jednotku dostavit, sdělte, prosím, tuto skutečnost neprodleně jakoukoliv elektronickou písemnou formou s dostatečným předstihem.   
  • V případě předem plánované dlouhodobé absence klienta, zařazeného do dlouhodobého terapeutického programu (např. z důvodu pobytu v lázních), lze místo klienta v harmonogramu i po návratu zajistit jednorázovým poplatkem 1000,- Kč.