AMBULANTNÍ PROVOZ

Hipoterapie je účinná rehabilitační metoda v případě aktivní a nepřerušené docházky. Obecně je doporučeno zařadit ambulantní terapeutickou jednotku do komplexní léčby 2x týdně po dobu minimálně 3 měsíců. Je proto v zájmu klienta, aby jeho docházka byla pravidelná a dostatečně dlouhodobá.

Hipoterapie je součástí komplexní léčby klienta, doplňuje a rozvíjí pravidelnou fyzioterapeutickou péči. 

Ambulantní provoz v našem centru probíhá od jara do podzimu. Cílem hipoterapie je přenos pravidelných pohybových impulzů, které produkuje kůň při chůzi, na organizmus klienta. Aby byla splněna podmínka symetrické aktivace pravolevých svalových skupin koně a tím i klienta, je nutno pracovat na dlouhých rovných úsecích. Není vhodné chodit v kruzích na jízdárnách či v halách. Proto pracujeme ve venkovním prostředí. V případě extrémně nepříznivých povětrnostních podmínek může být terapie provozovatelem odvolána.