AMBULANTNÍ PROVOZ

Hipoterapie je účinná rehabilitační metoda v případě aktivní a nepřerušené docházky. Obecně je doporučeno zařadit ambulantní terapeutickou jednotku do komplexní léčby 2x týdně po dobu minimálně 3 měsíců. Je proto v zájmu klienta, aby jeho docházka byla pravidelná a dostatečně dlouhodobá.

Hipoterapie je součástí komplexní léčby klienta, doplňuje a rozvíjí pravidelnou fyzioterapeutickou péči. 

Ambulantní provoz v našem centru probíhá celoročně. Cílem hipoterapie je přenos pravidelných pohybových impulzů, které produkuje kůň při chůzi, na organizmus klienta. Aby byla splněna podmínka symetrické aktivace pravolevých svalových skupin koně a tím i klienta, je nutno pracovat na dlouhých rovných úsecích. Není vhodné chodit v kruzích na jízdárnách či v halách. Proto pracujeme ve venkovním prostředí. V případě extrémně nepříznivých povětrnostních podmínek může být terapie provozovatelem odvolána.