Mgr. Šárka Smíšková

Atestovaná fyzioterapeutka s oprávněním pro samostatnou práci, certifikovaný specialista pro hiporehabilitaci , certifikovaný specialista pro metodu Reflexní terapie podle V.Vojty . 

Hlavní terapeutka ISAR z.s. je atestovaná fyzioterapeutka se specializací nejen pro hiporehabilitaci, ale i pro dětskou rehabilitaci na neurofyziologickém podkladu. Je certifikovaným terapeutem metody reflexní terapie Václava Vojty s více než třicetiletou praxí. Věnuje  se fyzioterapii novorozenců, rizikových novorozenců, dětí s odchylkami v psychomotorickém vývoji i dětí se speciálními potřebami. 

Individuální konzultace v domácím prostředí klienta lze sjednat na tel. 602 137 843. Terapie není hrazena zdravotní pojišťovnou. Další možností je návštěva pracoviště v Lounech s možností uplatnit doporučení pro fyzioterapii od lékaře, pak je terapie (v případě uzavřené smlouvy) hrazena zdravotní pojišťovnou. 

Doklady o vzdělání a specializaci naleznete v sekci DOKUMENTY.