IČ, BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 63153734                                                Číslo transparentního účtu: 2800340002/2010