IONT alias BOBO

1. 5. 1995 - 30. 11. 2017

Náš kolega nás po odpracovaných letech a následném důchodovém pobytu na pastvinách navždy opustil 30. 11. 2017. Patří mu velký dík nejen za jeho práci pro naše klienty, ale i za obrovské množství terapeutických a chovatelských zkušeností, které jsme společně získávali. 

Místem jeho narození je Janova Hora, kde ho přivedla na svět maminka Beruška a otec Goral Janovský S.V. Jako jediný z našich koní měl urozený původ a titul Huculský kůň. 

Je to kůň mnoha profesí. Pracoval v lese, v agroturistice i v jezdecké škole. Jeho hiporehabilitační kariéra začala cca v roce 2008. Pro Isar začal pracovat v roce 2010 a byl naším prvním pracovním kolegou. 

Jelikož jeho jméno Iont bylo pro naše dětské klienty velmi obtížně vyslovitelné, dostal vhodnější  a snadno vyslovitelnou přezdívku BOBO. Dlužno říci, že pro mnoho našich klientů byl Bobo jakýkoliv kůň, kterého viděli, ať již na živo či na obrázku. 

Jeho povahu je možno popsat slovem neochotný paličák a pochválit vysvětlením, že pokud přijme trenéra jako autoritu, pak je ochoten pro něj pracovat na jakémkoliv úkolu. Kdo si však u něj autoritu nevydobude, končí s natrženým trikem i sebevědomím. K dětem byl vždy shovívavý, ochotný pak zejména nechat se krmit. 

Svou práci v hiporehabilitaci nakonec přijal, zřejmě díky jeho bohatým životním zkušenostem, jako vhodné zajištění živobytí v předdůchodovém věku. Vzpomínat na něj může mnoho našich dětských klientů. Důchod trávil od roku 2015 ve Vrchovanech na rozlehlých pastvinách ve velkém stádu koní. Věříme, že tyto odpočinkové roky pro něj byly dobrou odměnou za jeho práci a děkujeme rodině Hauserových za finanční podporu Iontova důchodu.   

Bobane, kamaráde, moc ti děkujeme, že jsi tu s námi byl a nikdy na tebe nezapomeneme.