LETNÍ INTENZIVKY

V průběhu letních prázdnin upravujeme provoz hiporehabilitace tak, abychom si všichni mohli vybrat dovolenou, naplánovat cesty k babičkám, na chalupu i k moři. Koně si také zaslouží v letních vedrech pár dní volna a na programu bývají i výcviková soustředění apod. Proto v létě neprobíhá běžná terapie ambulantní formou, ale zahuštěná intenzivní terapie po dobu několika dnů v kuse. Tento režim se nám opakovaně osvědčil a přinesl i dobré výsledky. Děti potřebují čas od času udělat "terapeutické okno", kdy si odpočinou od zaběhané rutiny a  organizmus dostane šanci zúročit dlouhodobou práci v oddychovém experimentu. Pokud se k tomu ještě přidá změna prostředí, často do dvou týdnů po intenzivce dochází k významnému "skoku" v pohybové aktivitě dítěte. 


 • Přihlášku na intenzivku dostanete na základě projevení vašeho zájmu o účast 
 • Přihlášení probíhá vždy k vypsanému datu a hodině pro klienty ambulantní, poté s časovým odstupem jsou místa nabídnuta prostřednictvím FB a webu dalším případným zájemcům
 • V průběhu intenzivky máte možnost přihlásit se na dvě terapeutické jednotky denně, je však třeba dodržet mezi terapií přestávku nejméně 1 hod. 
 • hlásíte se vždy na celý program podle počtu dní
 • Cena terapie zůstává stejná, tj. 300,-Kč za terapeutickou jednotku, tj. 6x 300 = 1800,-Kč (v případě dvou terapeutických jednotek za den cena dvojnásobná, tj. 3 600,-Kč)
 • Platbu nutno uskutečnit měsíc před datem zahájení na účet 2800340002/2010, nebo hotově.

 • Jako variabilní symbol napište datum narození klienta ve formátu DDMMRRRR

 • Do zprávy pro příjemce uveďte jméno klienta

 • Storno poplatky: 15 dní před datem zahájení - 0%, 7 dní před datem zahájení - 20%, 3 dny před datem zahájení - 50%, 1 den před datem zahájení - 100%

 • Při neúčasti (např. z důvodu náhlého onemocnění) je možno poslat za sebe náhradníka ve stejné váhové kategorii v případě, že místo neobsadíme vlastním náhradníkem

 • pro hiporehabilitační provoz platí stejná pravidla, jako v průběhu celého roku (znění najdete zde: https://www.isar-hipoterapie.cz/nase-pravidla/ )