AKTUÁLNĚ

Vážení příznivci hipoterapie,

Pokud máte zájem o zařazení do harmonogramu, prosím, kontaktujte nás (https://www.isar-hipoterapie.cz/kontakt/).

Podmínkou pro zařazení do programu je vstupní vyšetření klienta. Provádíme jej v domácím prostředí dítěte. Jedná se o kineziologický rozbor, vyšetření stádia zralosti centrálního nervového systému, identifikaci obtíží a cílený plán jejich ovlivnění, zhodnocení možností terapeutického efektu, stanovení krátkodobých a dlouhodobých cílů, nastavení individuálních podmínek pro daného klienta apod. Budeme od vás potřebovat vyplnit přihlášku, jejíž součástí je souhlasné stanovisko lékaře se zařazením klienta do programu hipoterapie. Nejedná se o doporučení pro zdravotní pojišťovnu. Zdravotní pojišťovna terapii nehradí. Váhový limit je 35kg.  

Terapie je u nás 2x týdně, tedy skupina I.: pondělí + pátek, skupina II.: úterý + čtvrtek. Skupiny z organizačních důvodů nelze směšovat.
Pro provoz platí i nadále pravidla, s nimiž se můžete podrobně seznámit na našem webu (https://www.isar-hipoterapie.cz/nase-pravidla/).


JAK SE K NÁM PŘIHLÁSIT

Klient, zařazený do ambulantního provozu dochází na hipoterapii 2x týdně. Dny i čas ježdění jsou pevně stanoveny. Před tím, než budete kontaktovat hlavní terapeutku, pročtěte, prosím, naše pravidla (vraťte se v menu k položce hipoterapie a rozbalte si požadovaný odkaz).   

Kontaktujte, prosím, hlavní terapeutku, kterou je 


Mgr. Šárka Smíšková

tel.č.: +420 602 137 843

mail: sarka.smiskova@isar-hipoterapie.cz   


Po vstupním vyšetření a vyplnění přihlášky může naše společná práce začít.  Pro další informace se vraťte v menu k položce HIPOTERAPIE