NAŠE PRAVIDLA

  Hiporehabilitace je rehabilitační metoda, jejíž účinek se dostaví až po delším čase. Proto v rámci ambulantního provozu pracujeme s našimi klienty 2x týdně minimálně po dobu tří měsíců. V kratším časovém úseku či při nižší frekvenci návštěv není možné docílit požadovaného terapeutického efektu. Pokud nemáte čas či zájem účastnit se ambulantní terapie pravidelně aspoň jeden tříměsíční cyklus, nemůžeme vás do programu zařadit. 

  Výjimku tvoří letní intenzivní provoz hipoterapie, který probíhá formou každodenní terapie po dobu šesti dnů, obvykle pondělí až sobota. Terapeutická jednotka může být realizována i dvakrát v průběhu jednoho dne, ovšem s minimálně hodinovým časovým odstupem obou terapeutických jednotek. 

  • Přihlášení do terapeutického programu je možné po telefonické či mailové dohodě, vyplnění přihlášky a absolvování vstupního vyšetření terapeutem. Vstupní vyšetření provádíme v domácím prostředí klienta, je  jednorázově zpoplatněno + cestovné terapeuta v případě větší vzdálenosti. 
  • Odhlášení z terapeutického programu musí být podáno s předstihem nejméně 14 dní před začátkem dalšího měsíce písemnou formou (e-mailem).  
  • Terapie probíhá za každého počasí. Pokud je jakýkoliv důvod k odvolání terapie, všichni klienti jsou o této skutečnosti včas individuálně informováni.
  • Příspěvek za terapeutickou jednotku činí necelých 50% skutečných nákladů dle aktuálních cen. Zbylé finanční prostředky na provoz zajišťujeme pomocí grantů a sponzorských darů. Měsíční příspěvek je stanoven násobkem plánovaných terapií pro daný kalendářní měsíc. 
  • Úhrada terapií se provádí za jeden kalendářní měsíc dopředu a to vždy nejpozději první týden daného měsíce. Příspěvek je nevratný.
  • Nárok na náhradní terapeutickou jednotku vzniká klientovi v případě, že terapie je zrušena ze strany provozovatele. Pokud se na navržený náhradní termín klient nemůže dostavit, bude mu částka za neuskutečněnou terapii odečtena od poplatku na další měsíc. 
  • Nárok na náhradní terapeutickou jednotku nevzniká neúčastí klienta na terapii v době, kdy provoz v hiporehabilitačním centru probíhal a klient se z osobních důvodů na terapii nemohl dostavit. 
  • V případě letních intenzivních týdnů je poplatek vratný na základě storno podmínek, uvedených v přihlášce. 
  • Pokud se nemůžete na terapeutickou jednotku dostavit, sdělte, prosím, tuto skutečnost mailem nebo sms ve chvíli, kdy tuto skutečnost zjistíte, tedy co nejdříve, děkujeme. 
  • Pokud se na terapii klient dostaví se zpožděním 10 min a více, terapeutická jednotka může být zrušena. 
  • V případě dlouhodobé absence (např. z důvodu odjezdu do lázní) lze rezervovat místo v harmonogramu tak, aby se klient po návratu znovu zařadil na svůj původní  čas a dny, ve kterých byl zvyklý na terapii docházet. Rezervační poplatek činí 1000,-Kč / měsíc. Bez rezervace nezaručujeme, že místo v harmonogramu zůstane volné. 
  • Při provádění hiporehabilitace je nutné zachovat klid, vyčkat příslušných instrukcí terapeuta či trenéra koní.
  • Kontaktovat koně a ostatní zvířata lze pouze se souhlasem a v přítomnosti trenéra koní či terapeuta. V nepřítomnosti zaměstnanců ISARu je kontaktování zvířat přísně zakázáno. 
  • Klient je oblečen do přiléhavého, nesmekavého oděvu, který nebrání pohybu.
  • Pro terapii je doporučeno  klientům použít vlastní bezpečnostní helmu. V případě, že klient je nízkého věku, nebo helma vážně narušuje jeho koordinaci a tak neguje terapeutický efekt, vyřeší s vámi vše podle individuálních potřeb hlavní terapeut.   
  • Hiporehabilitace se provádí bez ortéz a kovových aparátů.
  • Při nasedání na koně z rampy a při sesedání klient vyčká pokynu terapeuta. Dětské klienty podle pokynů terapeuta přebírá na nasedací rampě po terapii rodič a od sesednutí z koně zodpovídá za jeho bezpečnost. 
  • Vstup na nasedací rampu a do prostor, vyhrazených pro koně je v době nepřítomnosti pracovníků ISARu zakázán.
  • Platí přísný zákaz krmení koní. 
  • Nepřistupujte ke zvířatům bez souhlasu a přítomnosti zaměstnanců Isar z.s.
  • Z důvodu bezpečnosti není vhodné, aby klienta při terapii doprovázelo více osob, než jedna. Doprovod klienta se může účastnit terapie pouze ve vhodné uzavřené obuvi a řídí se pokyny pracovníků ISARu.
  • V celém areálu platí zákaz kouření a pohybu s otevřeným ohněm.