NÁŠ TÝM

...je plně kvalifikován pro naši práci. 

Hlavní fyzioterapeutka Mgr. Šárka Smíšková má rozsáhlé specializační vzdělání v oboru dětské neurorehabilitace, je certifikovaným terapeutem pro Vojtovu metodu reflexní lokomoce a má dlouholetou praxi. 

Trenérka a cvičitelka koní, zootechnička Bc. Bára Kulhavá se dlouhodobě věnuje přípravě našich týmových kolegů s maximální péčí,  načerpala již řadu zkušeností při speciálním výcviku koní pro hipoterapii. Proto se můžeme na naše koně spoléhat jak
v otázkách kvality jejich mechaniky pohybu, tak i po stránce bezpečnosti terapie. 

Naši koně prošli v minulosti úspěšně certifikační zkouškou České hiporehabilitační společnosti. Vzhledem k tomu, že naše vlastní nároky na jejich výcvik, dovednosti a spolehlivost jsou vyšší, než daná zkouška požaduje, nadále nejsme absolventy těchto zkoušek.  

Nejsme členem České hiporehabilitační společnosti, protože naše názory na neurovývojovou rehabilitaci, ranou péči a hipoterapii se v mnohém liší.  

Naše práce není snadná, ale je pro nás tou nejlepší, kterou jsme si mohli vybrat a to je, podle nás, to nejlepší doporučení. 

Informaci o jednotlivých členech týmu najdete v hlavním menu pod odkazem 

Náš tým.