Naše činnost má vysoké finanční náklady. Pro klienta pracuje kůň, jeho vodič a specializovaný fyzioterapeut. Koně - terapeuti jsou využíváni pouze k terapeutickým účelům, neprovozujeme žádné komerční aktivity typu agroturistika apod. Náklady na terapeutickou jednotku činí zhruba 600,- Kč. Klienti u nás hradí pouze necelých 50% této částky. Další finance zajišťujeme prostřednictvím sponzorů a grantů. Pro kvalitní a bezpečnou terapii je třeba, aby koně byli ve výborné fyzické a psychické kondici. To zahrnuje nejen kvalitní krmivo, vhodné podmínky chovu, ale i jejich pohybovou přípravu. Pokud jste ochotni nás podpořit v naší práci pro dětské klienty se speciálními potřebami, vítáme jakoukoliv podporu, finanční, materiální i pracovní.  Podrobněji níže...

Číslo účtu: 2800340002/2010


PODPOŘTE NÁS

MOŽNOSTI:

 • adopce koně 
 • náš kolega terapeut Attila bude rád, pokud ho adoptuje někdo, kdo je ochoten přispívat na jeho spokojený život částkou 5 000,- měsíčně. Položka zahrnuje náklady na ustájení v pastevním výběhu, krmnou dávku, vitamíny a pravidelnou korekturu kopyt. Adoptivní rodič může po dohodě Attilu navštívit, vyfotit se s ním, nakrmit ho pamlsky, které obdrží od nás v přiměřené dávce. Není možné ježdění na koni.  
 • finanční dar
 • jakákoliv finanční částka je pro nás velkou pomocí. Vítáme jednorázové dary i pravidelné měsíční příspěvky. V případě potřeby vystavíme darovací smlouvu. 
 • materiální podpora
 • pro potřeby hipoterapie a výcviku koně potřebujeme pomůcky, které nevydrží věčně. Můžete nám vypomoci i nákupem materiálu pro stavbu nového přístřešku pro koně, nebo nářadí (kolečko, lopata, vidle...). Pokud nám chcete pomoci, navrhněte nám výši příspěvku a my vybereme cenově odpovídající materiál, nebo pomůcku, kterou nám můžete zakoupit a darovat.  V případě potřeby vystavíme darovací smlouvu.
 • pracovní výpomoc
 • u koní je práce "furt". Pokud nám chcete věnovat váš čas a pot, dohodněte si termín a my už vás zaměstnáme.

CO ZA TO? 

 • poděkování firmám i soukromým osobám na našem webu
 • zveřejnění loga firmy v sekci "Pomáhají nám"
 • neomezené množství separovaného čerstvého koňského hnoje (nutný vlastní odvoz) 
 • po dohodě návštěva centra hiporehabilitace