Naše činnost má vysoké finanční náklady. Pro klienta pracuje kůň, jeho vodič a specializovaný fyzioterapeut. Koně - terapeuti jsou využíváni pouze k terapeutickým účelům, neprovozujeme žádné komerční aktivity typu agroturistika apod. Náklady na terapeutickou jednotku činí zhruba 550 - 600,-Kč. Klienti u nás hradí pouze necelých 50% této částky. Další finance zajišťujeme prostřednictvím sponzorů a grantů. Pro kvalitní a bezpečnou terapii je třeba, aby koně byli ve výborné fyzické a psychické kondici. To zahrnuje nejen kvalitní krmivo, vhodné podmínky chovu, ale i jejich pohybovou přípravu. Pokud jste ochotni nás podpořit v naší práci pro dětské klienty se speciálními potřebami, vítáme jakoukoliv podporu, finanční, materiální i pracovní.  

Číslo účtu: 2800340002/2010

PODPOŘTE NÁS