PRÁCE SE ZVÍŘATY


Bc. Barbora Kulhavá zodpovídá za přípravu koní ISARu.

Má zkušenost s "revýcvikem" koní starších, jejichž hlavní náplní byla terapie až po určité době, kdy byli využíváni k jiným aktivitám, ale i s přípravou koní mladých, kteří byli pořízeni již cíleně pro práci v hipoterapii. Jako zootechnička se kompletně věnuje chovu našich koní, jehož součástí je forma ustájení, složení a způsob krmení, tréninkový plán a denní režim.

Kůň - terapeut musí odvést profesionální a kvalitní práci nejen po stránce fyzické, ale i duševní. Součástí jeho přípravy jsou sportovní tréninky pro kvalitní fyzickou kondici. Jejich součástí je práce drezurní i základní práce skoková. S našimi koňmi se neúčastníme sportovních soutěží. Nejde nám o jejich fyzický výkon, ale o perfektní fyzickou kondici, protože pouze zdravý a dobře osvalený kůň může klientovi předat kvalitní pohybovou stimulaci.

Velkou pozornost věnujeme práci "ze země", kdy trenérka požaduje po koni spolupráci, kterou primárně využíváme při hipoterapii. Vedený kůň cvičitele respektuje jako alfa jedince, kterému je podřízen a plní jeho pokyny. Je schopen reagovat na nejjemnější pobídky cvičitele tak, aby klientovi předal pohyb ve správném tempu i frekvenci a zároveň. Tento typ přípravy je základním prvkem bezpečnosti naší práce. 

Kromě práce v hiporehabilitaci se Bára věnuje výcviku asistenčních psů.