TERAPIE


Hlavní fyzioterapeut ISARu je Mgr. Šárka Smíšková.

Dlouhodobě se věnuje práci s dětskou klientelou. Je certifikovaná samostatná fyzioterapeutka se specializací v metodice Reflexní terapie podle Václava Vojty, absolventka kurzu Dlouhodobá specializační příprava pro práci v hiporehabilitaci pod hlavičkou Ministerstva zdravotnictví.

Praxi absolvovala na všech typech pracovišť, poskytující péči klientům se speciálními potřebami. Byla zaměstnána v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem na oddělení rizikových novorozenců, v ambulantní poradně pro rizikové novorozence, ve stacionářích, speciální škole, v PN Bohnice, pracuje jako samostatný fyzioterapeut. V průběhu praxe vždy doplňuje komplexní fyzioterapeutickou léčbu svých klientů hiporehabilitací. 

Pravidelně se aktivně účastní lékařských sympozií, kongresů a konferencí, kde přispívá k propagaci odborně prováděné hiporehabilitace mezi odbornou veřejností. V roce 2012 se aktivně účastnila Mezinárodní konference o hiporehabilitaci v Athénách. V rámci práce se studenty konzultuje i oponuje diplomové práce a vede na našem pracovišti odborné stáže. Je zakladatelkou a ředitelkou ISAR z. s.